Zaujímavosti

REALITNÁ PORADŇA (5).jpg

Všetko čo potrebujete vedieť o DANI z NEHNUTEĽNOSTI

26.01.2023

Daň z nehnuteľnosti patrí k miestnym daniam, ktoré vyrubujú OBCE ... aby Vám však daň mohli vyrubiť, ste povinný podať daňové priznanie, ktorým obci oznámite VZNIK či ZÁNIK Vašej daňovej povinnosti.
Všetko podstatné, čo o Dani z nehnuteľnosti potrebujete vedieť, spolu aj s Návodom ako podať priznanie z pohodlia Vášho domova, sa dočítate práve v tomto článku.

 

DAŇ z NEHNUTEĽNOSTI

Daň z nehnuteľnosti patrí k miestnym daniam, ktoré vyrubujú OBCE. Povinnosť platiť daň máte každoročne, v prípade ak v príslušnom katastrálnom území obce vlastníte nejakú nehnuteľnosť (pozemok, stavbu, byt a nebytový priestor v bytovom dome). Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti však podávate iba v prípade vzniku, zániku či nejakej zmeny.

 

KTO má v roku 2023 daňové priznanie podať ?

Všetci, ktorí v období od 02.01.2022 do 01.01.2023 (vrátane) svoju nehnuteľnosť

- NADOBUDLI (kúpou, darovaním, ale aj prevodom družstevného bytu do osobného vlastníctva),

- PREDALI či DAROVALI alebo

- na nehnuteľnosti uskutočnili ZMENU (urobili prístavbu, zmenili plochu, skolaudovali či zbúrali).

 

Do KEDY je potrebné daňové priznanie za rok 2023 podať ?

Zákonom stanovená lehota na podanie daňového priznania je do 31.01. príslušného roka. Ak by tento dátum pripadol na sviatok, presúva sa lehota na najbližší pracovný deň.

 

⚠️ POZOR: Ak ste nehnuteľnosť ZDEDILI, je potrebné podať Daňové priznanie skôr, a to do mesiaca od právoplatného rozhodnutia o dedičstve !

 

AKO a KDE môžete svoje priznanie podať ? 

Daňové priznanie môžete podať OSOBNE na miestnom úrade obce, v ktorej sa Vaša nehnuteľnosť nachádza, v prípade nehnuteľností v Košiciach tak môžete urobiť na Magistráte. Tam Vám milé pracovníčky ochotne dajú prázdne tlačivá a v prípade potreby Vám poradia s jeho vypísaním a hotové  priznanie od Vás preberú. K vypísaniu daňového priznania si pripravte aj Rozhodnutie z katastra o povolení vkladu a prepísaniu nehnuteľnosti na nového majiteľa a tiež aj informáciu o ploche Vašej nehnuteľnosti. Budete ich potrebovať na vypísanie daňového priznania.

Najjednoduchší spôsob, ako môžete daňové priznanie vypísať z pohodlia domova, je na stránke elektronických služieb mesta Košice. Odkaz priamo na tlačivo nájdete TU: https://www.esluzbykosice.sk/info/e-form/235.

Ak neviete ako tlačivo vypísať pozrite si aj VIDEO-NÁVOD - Ako vypísať a podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (bytu), ktorý som pre Vás v roku 2021 pripravil.

 

 

Stránky mesta sa síce vizuálne zmenili, ale postup ostal rovnaký :)

Vypísané daňové priznanie si môžete následne vytlačiť alebo ho rovno ELEKTRONICKY podať, ak disponujete občianskym preukazom s čipom.

Vytlačené a vlastnoručne podpísané priznanie môžete poslať aj POŠTOU na adresu:

Mesto Košice, Referát daní a poplatkov,

Trieda SNP 48/A 040 11 Košice.

Ak preferujete vypisovanie priznania ručne, môžete si ho stiahnuť TU: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/.

 

⚠️ NEZABUDNITE: Prílohou daňového priznania má byť aj Rozhodnutie o povolení vkladu z katastra nehnuteľností. Toto rozhodnutie Vám poslal kataster doporučene poštou alebo elektronicky, po tom čo povolil vklad kúpnych alebo iných zmlúv.

 

AKÚ vysokú DAŇ a KEDY budete musieť zaplatiť ?

Výšku dane, ktorú máte zaplatiť, Vám správca dane vyrubí a pošle v rozhodnutí do vlastných rúk obvykle v druhom štvrťroku. Daň ste následne povinný zaplatiť do 15 dní. Ak výška dane presiahne 40,- € (pri Fyzických osobách) budete ju môcť uhradiť v 4 splátkach a odľahčiť tak svoj rodinný rozpočet. Pri bytoch v Košiciach je napríklad priemerná sadzba dane 0,95 € za m2. Konkrétne druhy miestnych daní, sadzby, oslobodenia a zníženia nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Košice č. 132 o miestnych daniach.

 

Ilustračný PRÍKLAD Z PRAXE na záver:

Na jar 2021 som pre klienta Peťa  našiel jeho vysnívané bývanie. Kúpnu zmluvu podpísal 21.06.2021 a zrealizovali sme jej vklad do katastra. Kataster následne 15. 07.2021 rozhodol o povolení vkladu a Peťo tak nadobudol svoj nový byt. O pár dni neskôr dostal Peťo z katastra doporučený list s Rozhodnutím o povolení vkladu. V januári 2022 som pre Peťa pripravil Daňové priznanie o vzniku daňovej povinnosti a pre bývalého majiteľa Daňové priznanie o zániku daňovej povinnosti. Vyplnené priznania mi vlastnoručne podpísali a následne som ich podal na Magistráte. Na jar Peťovi doručili z Magistrátu Rozhodnutie o vyrubení dane na zdaňovacie obdobie 2022. Vyrubenú daň v stanovenej lehote uhradil. K 01.01.2023 je Peťo naďalej spokojným vlastníkom svojho bytu. Daňové priznanie už nepodáva a iba počká kedy mu od Mesta príde Rozhodnutie o vyrubení dane na zdaňovacie obdobie 2023, ktoré uhradí.

 

Verím, že bol pre Vás tento článok hodnotný a pomohol Vám.

Ak chcete predať či kúpiť nehnuteľnosť, alebo potrebujete poradiť v oblasti realít, neváhajte sa na mňa obrátiť:

 

Ing. Štefan Gregor

Licencovaný realitný maklér NARKS

Tel. :      +421 948 311 511

Mail :     gregor@dreamreal.sk

Viac informácií, realitných Tipov a zaujímavých nehnuteľností na predaj nájdete na mojej facebookovej stránke Reality s Gregorom 

Späť na zoznam článkov
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Viac informácií Súhlasím